Innleseren


Vi kan sikker alle huske at foreldre eller besteforeldre leste høyt for oss da vi var små, og vi hørte gjerne på barnetimen og hørespill på radioen.
Lydbøker er høytlesning. 
Innleseren er bokens stemme.

Innleseren er en utrolig viktig del av lydboken! 
Det er innleseren som skal formidle innholdet, både tekst og stemning. Innleseren skal være stemmen til personene i boken og det er utrolig viktig at det blir gjort på en god måte. Iver, nøling, sinne, oppgitthet og tankestreker er det innleserens oppgave å formidle. Som lytter forventer man at innleseren klarer å finne et nøytralt nivå for dramatisering, volum, rytme, modulering og variasjon som ikke fratar lytterne muligheten til selv å dikte med. Det skal gjøres med innlevelse slik at det blir driv i boken samtidig som at stemmen i seg selv ikke skal tiltrekke seg oppmerksomhet.

Stemmen til innleseren skal være behagelig i øret for at man skal få utbytte av boken. Innlesere er ofte skuespillere og er dyktige i leserollen. Men jeg har faktisk flere ganger avbrutt en lydbok fordi innleseren gjør en dårlig jobb. En dårlig innleser kan ødelegge en roman og en god innleser kan løfte stoffet. De har veldig stor påvirkningskraft.
Jeg har også opplevd innlesere som gjør en så god jobb at jeg må smile. Særlig de som behersker det å veksle mellom ulike dialekter og dermed gjør karakterene i boken så tydelig at hjernen produserer bilder som i en film!

Innlesere jobber mye med innholdet og karakterene i boken på forhånd. De har satt seg inn i stoffet og bestemt seg for hvordan de skal formidle personene i boken. Det er på mange måter som i et teaterstykke. Men innleserne sitter i et studio uten respons fra en teatersal, og må sørge for sin egen inspirasjon. Dette gjør innleserjobben til en krevende oppgave som ikke gir mye tilbakemelding fra leseren. En ‘usynlig’ jobb som betyr så enormt mye.

De fleste gjør dette på en glimrende måte, og jeg har mange favoritter! Av og til velger jeg nye bøker ved å gå gjennom en spesiell innlesers liste over hans/hennes bøker.
Takk til alle dere gode innlesere som gjør en kjempejobb!

Lydbokforlaget har en oversikt over sine innlesere:
Lydbokforlagets innlesere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar