tirsdag 1. november 2011

Tom Egelands bøker


Sirkelens ende – 2001
Lucifers evangelium - 2009
Fedrenes løgner - 2010

De tre første bøkene leses av Erik Hivju som er en glimrende innleser.

Tom Egeland er født i Oslo.(tomegeland.com)
Publikumsgjennombruddet kom med boken Sirkelens ende, om funnet av et gullskrin som inneholder et 2000 år gammelt manuskript som vil endre vår forståelse av Jesus og kristendommen. Hovedpersonen er en albino arkeolog ved navn Bjørn Beltø.

Flere år etter romanens utgivelse i 2001 ble det påpekt av anmeldere og lesere at den har store tematiske likhetstrekk med den internasjonale bestselgeren Da Vinci-koden, som utkom to år senere, i 2003. Selv har Egeland, i intervjuer både i norske og internasjonale medier, kategorisk avvist antydningene om at Dan Brown kan ha plagiert ham.

Egeland utga høsten 2007 en oppfølger til Sirkelens ende: «Paktens voktere». Også her møter vi arkeologen Bjørn Beltø som hovedperson. Boken tar for seg opprullingen av et historisk mysterium som involverer egyptiske faraoer, gammeltestamentlig teologi og Mosebøkenes tilblivelse og norrøn vikingtid.

I mai 2009 utga Egeland en oppfølger til Sirkelens ende og Paktens voktere med tittelen Lucifers evangelium. Boken fikk svært gode kritikker i Oslo-avisene, og han ble tildelt Rivertonprisen for denne. (I 2010 kom romanen Fedrenes løgner, Egelands første roman utenfor krimsjangeren).I 2010 kom boken Fedrenes løgner. Den har jeg ikke fått lest enda, men den kommer på bloggen etterhvert!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar